خرید دستگاه ویپ و سیگار الکترونیک

ویپ یا سیگار الکترونیک دستگاه های الکتریکی هستند که با استفاده از قدرت باتری و مقاومت کویل سبب میشوند مقدار حرارت لازم برای تبخیر مایع مخصوص که لیکویید یا جویس E-LIQUID E-JUICE نامیده میشود ایجاد شود تا شما از بخار حاصل از آن استفاده نمایید.